کانوایر

دسته: محصولات نوشته شده توسط avinnet

نقاله، ضايعات بريده شده را از دستگاه برش هيدروليك در محدوده زاويه انحراف 45 ± درجه انتقال مي دهد. انتقال بيل ها تا حداكثر وزن 1200 kg تنها در جهت مستقيم امكانپذير است. قراضه هاي بريده شده در طول ناودان طويل تا انتهاي تغذيه كننده لرزان (1)، از ورق هارداكس 400، انتقال مي يابند، سپس قراضه هاي بريده شده بر روي تسمه لاستيكي در حال حركت نوار  نقاله (2) كه داراي  شيار انتقال  مي باشد حمل مي گردد. شيار سراسري از برگشت قراضه ها جلوگيري مي نمايد و حمل قراضه ها را در طي حركت روبه جلو بهبود مي بخشد. در قسمت هاي بالاي نقاله، محرك تسمه (3)، كه موتور الكتريكي ترمزدار، غلطک محرك تسمه را توسط جعبه دنده و زنجيره انتقال قدرت به حركت در مي آورد. محرک (4) چرخش نقاله را با استفاده از موتور الكتريكي ترمزدار  در مسير دايره اي شکل در حداكثر زاويه 45± درجه امكانپذير مي سازد. هنگام حركت بل از تغذيه كننده لرزان روي تسمه نقاله (در طي انتقال بلندترین  بل ها)، تسمه به طور چشم گيري ساييده مي شود. لازم است تا اين وضعيت بطور دائم كنترل گردد و در صورتيكه مشكلي هنگام حركت بیل از تغذيه لرزان به سمت تسمه به وجود آيد، حركت تسمه متوقف شده و انتقال بل با استفاده از چنگ  ضروری است .

مزاياي نقاله :

• توانايي نقاله در انتقال تعداد زيادي قراضه برش يافته حداكثر 45 تن در ساعت

• امكان انتقال قراضه ها به طور مستقیم به دپوی قراضه ها

• امكان انتقال كليه بل ها تا حداكثر وزن 1200 كيلوگرم

• پايه ساده 

tab-6